SIMPONI

Plats
H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Beskrivning
Bakgrund
Innan man insjuknar i typ 1 diabetes kan så kallade autoantikroppar mätas. Dessa är ett mått på att en process, där betacellerna successivt förstörs, pågår. I slutet av processen kan man mäta lätt förhöjda glukosvärden i blodet och ett lätt förhöjt HbA1c, som inte räcker för en diagnos typ 1 diabetes.

Frågeställning
Kan vi rädda kvarvarande betacellfunktion hos personer med autoantikroppar och nedsatt betacellsfunktion, men ännu inte diabetes, genom att ge TNF-alfa-hämmaren Simponi?

Kort beskrivning
En dubbelblind placebokontrollerad interventionsstudie där Simponi ges intravenöst. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.
Koordinerande prövare
Svensk koordinator och ansvarig prövare i Skåne: Helena Elding Larsson. Ansvarig prövare i Linköping: Johnny Ludvigsson
Tid
1 ½ år.
Antal deltagare
30 st totalt i Sverige, Finland, USA.
Diagnos
Personer med autoantikroppar och nedsatt glukostolerans
Inklusionskriterier
Personer 12-21 år gamla som är positiva för minst två diabetesrelaterade autoantikroppar och har nedsatt glukostolerans; förhöjt plasma-glukos vid oral glukostoleranstest eller HbA1c mellan 39- 48. Friska för övrigt.
Exklusionskriterier
Pågående eller tidigare diabetes (typ 1, typ 2).
Sponsor & Samarbetspartner
Jansen
Status och anmälan
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.