Är du intresserad av att driva en studie? I den här guiden har vi samlat några "bra att veta"-fakta för dig. Här förklarar vi vad alla protokoll, intyg och utbildningar innebär i praktiken för din klinik. Och kom ihåg: att driva en studie tar tid och medför en del arbete - men genom att delta tar din klinik ett värdefullt steg mot en friskare framtid.

I en klinisk studie som rör diabetes finns det många begrepp och förkortningar att hålla reda…
Här reder vi ut vem som gör vad under en klinisk studie: Sponsor: Den individ,…
En klinisk studie kan inte genomföras om inte alla parter håller vad de lovat. Därför…
För varje landsting krävs ett biobanksavtal. På varje klinik ska en person ansvara för avtalet.…
Vid studiebesöken registreras uppgifter i en sjukhusjournal, t.ex. status, sjukhushistorik och uppgifter om behandling. Uppgifterna…
Forskning godkänns endast om den kan utföras med respekt för människovärdet – mänskliga rättigheter och…
Vanligtvis behöver kliniken inte någon särskild försäkring för att delta i en klinisk studie. Patientskadeförsäkringen…
Ett forskningsprotokoll berättar vad man vill studera och hur man ska gå till väga. Inledningsvis…
Innan en klinisk studie kan genomföras ska samtliga prövare genomgå en GCP-utbildning (Good Clinical Practice).…
Kliniska studier för nya läkemedel eller ny teknik drivs vanligtvis av ett företag. En ny…
Kliniska studier kan leda till extra besök på kliniken. Trots att det brukar räcka med…
Information om en studie till patienter ska alltid skrivas på ett begripligt språk. Inledningsvis får…
Olika studier kräver olika personalresurser – men en ansvarig läkare är alltid ett gemensamt krav.…
Innan en klinisk studie startar brukar alla involverade samlas vid ett prövarmöte där studien presenteras.…
Vid en Etikprövningsansökan behöver man bifoga ett resursintyg från klinikens verksamhetschef. Det är ett signerat…
Ett protokoll är konfidentiellt. Det kan innehålla unika data, patenterade uppgifter och nya idéer som…
När man ska genomföra en klinisk läkemedelsprövning behövs ett tillstånd från Läkemedelsverket. Varje undersökning som…
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se